Projectes de segregació o agrupació

La segregació o agrupació de finques es pot originar per molts motiu; els més habituals són les herències o particions durant la venta d'una parcel·la.

Realitzem segregacions i agrupacions de finques rústiques i urbanes per empreses i particulars.

El procediment a seguir en la majoria de casos és molt similar. A part de la documentació purament administrativa, que sol·licita l'administració, és necessari presentar un informe topogràfic que ha de contenir:

  • Una memòria descriptiva de la segregació o agrupació.
  • El plànol topogràfic de la parcel·la original amb els seus límits definits.
  • Els plànols topogràfics de les parcel·les resultants de la segregació o agrupació.
  • Una certificació cadastral on hi apareixi la superfície exacta i les mesures del terreny a dividir o agrupar.