Peritatges judicials topogràfics

Un pèrit topògraf és necessari en el cas de no arribar a un acord amistós  en relació a molts problemes referents a la propietat immobiliaria (localització, superfície real o delimitació amb els veïns). Recórrer a la justicia per fer valer els nostres drets amb l'assitència de pèrits topògrafs és imprescindible en aquests casos.

El peritatge d'un topògraf és una peça clau en les decisions que prenen els jutges, degut al caràcter únicament tècnic dels nostres projectes.

Com a pèrits oferim un estudi objectiu que exposa fidelment la realitat de la situació de la seva propietat.