Aixecament topogràfic

Un aixecament topogràfic permet conèixer la geometria d'una parcel·la. Determina la seva localització, superfície, límits i altitud dels diferents punts; per posteriorment disposar d'informació precisa que permeti realitzar qualsevol projecte contructiu. L'aixecament topogràfic fa possible situar amb precisió un edifici, calcular moviments de terres ...

Qualsevol projecte constructiu necessita un aixecament topogràfic.