Aixecament de plànols d'edificis existents

Els aixecaments de plànols d'edificis existents serveixen per tenir un document gràfic de les mesures, distribució i instal·lacions d'un immoble.

Aquesta informació es requereix per realitzar certs tràmits legals, o per intervenir en un edifici existent.