Direcció i coordinació integral d'obres

L'arquitecte es l'agent que dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte amb l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat.

 

L'arquitectura comença quan es posen dos maons junts (Mies Van der Rohe)