Coordinacions de seguretat i salut

El tècnic competent designat pel promotor  s’ha d’encarregar de coordinar, durant la fase d’elaboració de projecte, l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut . El nomenament d’aquest coordinador és obligatori si intervenen diversos projectistes en l’elaboració del projecte de l’obra.

 Ha de desenvolupar les funcions següents:

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en: · Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb l’objectiu de planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

- Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs o fases.

- Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i autònoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.