Certificats energètics

El Certificat Energètic és un procediment per certificar energèticament els edificis existents o parts d'un edifici existent (ex. pis o local).

Mitjançant la certificació energètica es pot saber el comportament energètic d'un immoble i com millorar-lo perquè consumeixi menys energia i, per tant, reduir l'import de les factures de llum, aigua i gas. Alhora dóna una informació de valor afegit a l'immoble al disposar del certificat.