HOSTAL A TOSSA

Distribucions i façanes d'un hostal i edificis anexes .

0

- Plànols de plantes de distribució 

- Plànols de façanes i seccions . 

- Nivells interiors entre les edificacions .