DRASSANES A LA COSTA BRAVA

Plànol topogràfic de les diverses zones d'unes drassanes.

0