CÀMPING AL BAIX EMPORDÀ

Plànol Topogràfic de les parcel.les i serveis d'un càmping.

0

- Parcel.lació real.

- Serveis i instal.lacions de l'activitat . 

- Nivells dels vials i desaigües pluvials . 

- Situació dels edificis de Serveis i Piscines . 

- Arbrat i vegetació existent .