Notícies

- 18ens Premis d'arquitectura de les Comarques Gironines

A l'enllaç  http://www.coac.net/Girona/cataleg2015.pdf podeu consultar les obres guanyadors de l'edició del 2015 i les obres finalistes. Pots veure exposades les diferents obres finalistes del concurs al Col·legi d'Arquitectes de Girona (Girona, Plaça de la Caderal 8) fins al Diumenge 27 de Setembre

 

- APROVACIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE PALAFRUGELL -

En Data 22/01/2015 s'ha aprovat el nou Pla General d'Ordenació Urbana del Municipi de Palafrugell. 

http://www.palafrugell.cat/serveis-ciutadania/urbanisme/desenvolupament-urbanistic/pla-d-ordenacio-urbanistica-municipal-poum

 

- SMARTNET CATALUNYA - 

SmartNet Catalunya, la primera xarxa comercial d'estacions fixes GPS i GLONASS d'alta precisió
L'empresa Instop, especialitzada en subministraments topogràfics, ha posat en marxa la primera xarxa comercial d'estacions permanents GPS i GLONASS de Catalunya amb la tecnologia i col·laboració del fabricant suís LeicaGeosystems.
SmartNet Catalunya està formada per 23 receptors fixos distribuïts per tota la geografia catalana que reben permanentment dades de les constel·lacions de satèl·lits GPS (USA) i GLONASS (Rússia). Aquestes dades es reben via Internet en el centre de control que els emmagatzema i redistribueix als usuaris després dels oportuns càlculs.
Aquesta xarxa està dirigida principalment a l'àmbit de la topografia, cartografia, enginyeria civil, SIG i, en general, aquells sectors que requereixin coordenades d'alta precisió que pot variar entre 1 cm i 50 cm en funció del tipus de receptor utilitzat. Els usuaris poden connectar-se a la xarxa amb els seus propis receptors via Internet per obtenir dades en temps real o bé accedir a les dades emmagatzemades per a càlculs posteriors.

http://www.instop.es/

 

- ACTUALITZACIÓ D'IMMOBLES AL CADASTRE - 

Hisenda recorda que és obligatori comunicar les alteracions dels immobles al Cadastre


El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha recordat que el Cadastre ha de procurar que la descripció dels béns immobles concordi amb la realitat, de manera que la incorporació dels immobles i les alteracions de les seves característiques és "obligatòria".


Així ho assenyala Hisenda en una nota de premsa, on afirma que el cadastre és un registre administratiu en el qual es descriuen els béns immobles urbans, rústics i de característiques especials de tot el territori nacional, amb excepció del País Basc i Navarra. És un registre obligatori i no és com altres, com el Registre de la Propietat, que tenen caràcter voluntari.


Així, justifica el procediment de regularització cadastral que està duent a terme i assegura que no pretén alterar el valor cadastral dels béns declarats, sinó la incorporació al Cadastre d'aquells immobles i les seves alteracions que no figurin en el mateix i que, per tant , suposin un frau fiscal immobiliari al no coincidir la descripció de l'immoble.


De fet, l'objectiu és aflorar immobles que estan gaudint dels serveis públics municipals a costa dels titulars dels immobles correctament declarats. Fins ara, un total de 3.070 municipis han manifestat a la Direcció General del Cadastre seu interès en la regularització cadastral.


Segons el Departament que dirigeix ​​Cristóbal Montoro, aquests immobles no declarats gaudeixen dels mateixos serveis públics de les entitats locals que la resta dels seus veïns, per la qual cosa és "de justícia" que s'incorporin al Cadastre per a contribuir al sosteniment d'aquests serveis.


Per aquest motiu, l'actuació d'Hisenda culmina amb l'assignació d'un valor cadastral al bé immoble aflorat i una data d'efectes de l'esmentat valor, informació que s'incorpora al padró immobiliari del municipi i servirà per a la corresponent gestió tributària dels ajuntaments respecte de les obligacions per Impost de Béns Immobles d'exercicis futurs i passat no prescrits.
D'altra banda, recorda que una construcció o reforma que no hagi estat declarada davant el Cadastre no implica que sigui il·legal o legal i que el pla de regularització cadastral no multa les obres il·legals, que és competència de les autoritats municipals i autonòmiques.

http://www.sedecatastro.gob.es/